Firma Audytorska

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego w celu wyceny usługi audytu

Biegły Rewident

Badanie sprawozdań finansowych w dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 - problem globalny - indywidualne podejście.

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych zachowując bezpieczne zasady współpracy z Klientami. Wychodząc naprzeciw zaleceniom mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, gwarantujemy efektywny i skuteczny audyt sprawozdania finansowego. Z każdym Klientem ustalamy bezpieczne i wygodne formy współpracy, tak aby proces badania sprawozdania finansowego przebiegł bez zakłóceń i zakończył się w zaplanowanych terminach.

Badanie sprawozdań finansowych.

Badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi Krajowymi Standardami Badania. Profesjonalizm, kompetencje oraz życzliwość sprzyjają efektywnemu przeprowadzeniu procesu badania sprawozdania finansowego tak, aby z jednej strony dostarczyć właścicielom badanej jednostki niezależnej opinii o rzetelności sprawozdania finansowego, a z drugiej dopomóc kierownictwu oraz służbom księgowym jednostki w trudniejszych zagadnieniach sprawozdawczości finansowej.

Usługi audytorskie świadczymy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych, który określa podstawowe zasady etyczne dla biegłych rewidentów, takie jak: uczciwość, obiektywizm, zawodowe kompetencje i należyta staranność, zachowanie poufności oraz profesjonalne postępowanie.