Firma Audytorska

Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego w celu wyceny usługi audytu

Biegły Rewident

Terminy sprawozdawczości za 2022 rok.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów terminy sprawozdawcze w 2022 roku są następujące:

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Wydłużone terminy sprawozdawczości za 2021 rok.

9 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 561 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Dla jednostek sektora prywatnego terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) - przesunięto o 3 miesiące.

Badanie sprawozdań finansowych w dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 - problem globalny - indywidualne podejście.

Prowadzimy badania sprawozdań finansowych zachowując bezpieczne zasady współpracy z Klientami. Wychodząc naprzeciw zaleceniom mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, gwarantujemy efektywny i skuteczny audyt sprawozdania finansowego. Z każdym Klientem ustalamy bezpieczne i wygodne formy współpracy, tak aby proces badania sprawozdania finansowego przebiegł bez zakłóceń i zakończył się w zaplanowanych terminach.

Badanie sprawozdań finansowych.

Badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi Krajowymi Standardami Badania. Profesjonalizm, kompetencje oraz życzliwość sprzyjają efektywnemu przeprowadzeniu procesu badania sprawozdania finansowego tak, aby z jednej strony dostarczyć właścicielom badanej jednostki niezależnej opinii o rzetelności sprawozdania finansowego, a z drugiej dopomóc kierownictwu oraz służbom księgowym jednostki w trudniejszych zagadnieniach sprawozdawczości finansowej.

Usługi audytorskie świadczymy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych, który określa podstawowe zasady etyczne dla biegłych rewidentów, takie jak: uczciwość, obiektywizm, zawodowe kompetencje i należyta staranność, zachowanie poufności oraz profesjonalne postępowanie.